Status Prawny

Szkoła Podstawowa w Pomiechówku jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  •        Aktu potwierdzającego istnienie i organizację szkoły publicznej
    wydanego przez Kuratorium Oświaty Wydział Kształcenia Oddział Szkół                                                           Podstawowych z dnia 14 listopada 1995r. (nr KO.WU-014a/49/P/95)
  •        Uchwały Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 15 marca 1999r.
  •        Statutu Szkoły Podstawowej w Pomiechówku im. Gen. Witora Thomme`e.


 

  • Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Pomiechówku jest Gmina Pomiechówek.

           http://www.pomiechowek.pl

  •  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

          http://www.kuratorium.waw.pl


 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 kwietnia 2015 09:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Pawel Laskus
Ilość wyświetleń: 1910
17 kwietnia 2015 09:45 (Pawel Laskus) - Zmiana treści zakładki.
17 kwietnia 2015 09:44 (Pawel Laskus) - Zmiana treści zakładki.
17 kwietnia 2015 09:13 (Pawel Laskus) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Witamy w biuletynie informacji publicznej Szkoły Podstawowej w Pomiechówku::Witamy w biuletynie informacji publicznej Szkoły Podstawowej w Pomiechówku::